Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung của Sở NN-PTNT

Đăng ngày 06 - 10 - 2015
100%

Ngày 06/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi tiết xem file đính kèm: danh muc.doc noi dung.doc

 

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở Nông nghiệp và Phát...(07/01/2020 9:21 SA)

Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2020(03/01/2020 9:18 SA)

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách Hành chính năm 2020(03/01/2020 9:15 SA)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ...(23/12/2019 8:42 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019(12/01/2019 9:11 SA)

Kế hoạch Cải cách Hành chính năm 2019(29/12/2018 9:05 SA)

°
1437 người đang online