Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 29 - 06 - 2021
100%

Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó giám đốc.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số máy điện thoại

Cơ quan

Thư công vụ

Di động

1

2

3

4

 

5

I

Lãnh đạo cơ quan

 

 

 

 

1

Đỗ Minh Tuân

Giám đốc Sở

3863789

dmtuan@hungyen.gov.vn

0913.500.479

2

Nguyễn Văn Tráng

Phó giám đốc

3863584

nvtrang@hungyen.gov.vn

0983.236.711

3

Lê Trung Cần

Phó giám đốc

3.616.886

ltcan.nn@hungyen.gov.vn

0912.992.564

4

Nguyễn Văn Kình

Phó Giám đốc

3511166

nvkinh@hungyen.govvn

0979.873.339


Thông báo phân công nhiệm vụ:tb136.pdf

Tin mới nhất

°
933 người đang online