Chi cục Kiểm lâm

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

1. Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Huy Bính

          Chức vụ: Phó Chi cục trưởng phụ trách

          Địa chỉ hòm thư công vụ: chicuckl@hungyen.gov.vn

2. Vị trí, chức năng:

Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước về công tác lâm nghiệp và kiểm lâm; trực tiếp tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước chuyên ngành về các lĩnh vực: Kinh doanh,  chế biến, vận chuyển lâm sản; quản lý các cơ sở gây nuôi, trồng cấy các loài động vật, thực vật hoang dã; cấp giấy phép vận chuyển theo quy định của pháp luật và quản lý, chỉ đạo công tác trồng cây nhân

Chi cục Kiểm lâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Chi cục có tư cách pháp nhân, kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Địa điểm: Đường Sơn Nam - Phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên.

 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đối tượng, tính chất hoạt động của cơ quan:

Chi cục kiểm lâm là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu giúp UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước về công tác lâm nghiệp và kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về bảo vệ và phát triển cây phân tán, quản lý động vật, thực vật hoang dã. Các qui định, tiêu chuẩn đối với các cơ sở gây nuôi, trồng cấy các loài động, thực vật hoang dã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi, cấp phép vận chuyển, xác nhận nguồn gốc gây nuôi cho các cơ sở nuôi, trồng các loài động thực vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Kiểm soát các loại gỗ, đặc sản rừng, động thực vật rừng, các loại lâm sản khác vận chuyển trên  đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và  lưu thông, tàng trữ ở các cơ sở chế  biến, tiêu thụ lâm sản.

-  Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm, phối hợp với cơ quan chức năng khởi tố điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

- Tổ  chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của nhà  nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lâm sản, gây nuôi, trồng cấy động, thực vật hoang dã.

- Chỉ  đạo và tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong đơn vị và  trong lĩnh vực quản lý sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật.

- Quản lý biên chế, kinh phí, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng, ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý lâm sản.

b) Phạm vi hoạt động: Trên địa bàn toàn tỉnh.

 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Chi cục:

Lãnh đạo chi cục gồm có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ gồm có: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 công chức.

          + Đội kiểm lâm cơ động gồm có: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 công chức.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:51qd.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chi cục Thú y(18/08/2021 9:38 SA)

  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(18/08/2021 4:17 CH)

  Chi cục Bảo vệ thực vật (18/08/2021 3:07 CH)

  Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão(18/08/2021 4:21 CH)

  Chi cục Thủy lợi (18/08/2021 11:06 SA)

  Chi cục Phát triển nông thôn(18/08/2021 8:25 SA)

  °
  1011 người đang online