Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đăng ngày 18 - 08 - 2017

Đăng ngày 18 - 08 - 2017
100%

Trong các ngày từ 15 đến 17.8, đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp kiểm tra công tác cấp và giải ngân vốn hỗ trợ cho nông dân mua giống lúa, giống cây vụ đông năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tại các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tiên Lữc
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tiên Lữ
 
Đoàn kiểm tra đã nghe các huyện, thành phố báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc giải quyết nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản; việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở những xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; việc cấp và giải ngân vốn hỗ trợ cho nông dân mua giống lúa, giống cây vụ đông từ năm 2016 đến nay. Trong đó, một số huyện, thành phố còn nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản như: Tiên Lữ (hơn 52 tỷ đồng), Ân Thi (hơn 51,8 tỷ đồng), Yên Mỹ (hơn 32 tỷ đồng), thành phố Hưng Yên (hơn 43,7 tỷ đồng).
 
Bên cạnh một số xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở một số xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 còn chậm, nhất là với các tiêu chí: Trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa…
 
Đoàn kiểm tra đã cùng với các địa phương phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn… đồng thời đề ra giải pháp cụ thể nhằm xử lý nợ đọng, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. 
 
Phát biểu tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các huyện, thành phố cần tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá lại chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng phương án cụ thể để giải quyết nợ đọng ở từng xã. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư, bán  đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và trả nợ đọng. Quan tâm đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017; có biện pháp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh như: vốn hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp…
 

 

Tin mới nhất

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu...(17/05/2021 8:07 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2, năm 2020(19/02/2021 12:11 CH)

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019(11/02/2020 10:21 SA)

°
873 người đang online