72 xã ở Hưng Yên đạt tiêu chí nông thôn mới

Đăng ngày 25 - 08 - 2017
100%

Đến nay, toàn tỉnh có 72 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 53 xã, còn lại là các xã hoàn thành từ 12 - 14 tiêu chí.

Hưng Yên đạt bình quân 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã

Theo đó, toàn tỉnh đạt bình quân 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã. Huyện có số tiêu chí bình quân đạt cao nhất tỉnh là Mỹ Hào với hơn 18 tiêu chí/xã; các huyện Văn Giang, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên đạt bình quân 17,7 tiêu chí/xã. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, các xã đã quan tâm tới nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời tập trung nguồn lực để trả nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Tin mới nhất

Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:22 SA)

Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019(14/10/2020 8:19 SA)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hưng Yên năm 2019(11/02/2020 10:21 SA)

Quyết định công nhận huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn NTM năm 2018(29/10/2019 4:40 CH)

Xã Đông Tảo đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(25/10/2019 4:37 CH)

Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018(27/08/2019 10:46 SA)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017(14/11/2017 2:39 CH)

13 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017(30/10/2017 8:12 SA)

°
324 người đang online