Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm

Đăng ngày 09 - 05 - 2018
100%

Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và an toàn vùng sông hồng 2018 tại Hà Nam và Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18 - Agroviet 2018 sắp được tổ chức trong tháng 6,7/2018.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị có l iên quan thông báo rộng rãi và tổ chức cho các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị các nhân tham gia Hội chợ, triển lãm.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv376.pdf

Tin mới nhất

Khai mạc hội chợ Xuân Quý Mão 2023(10/01/2023 3:26 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ Xuân 2023(09/01/2023 3:26 CH)

Về việc đăng ký tham gia Chương trình Hội chợ Triển lãm Quý IV năm 2022(19/10/2022 8:34 SA)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 – Agroviet 2022(31/08/2022 8:57 SA)

Về việc tham dự triển lãm quốc tế ILDEX VIETNAM 2022(22/06/2022 8:16 SA)

Hưng Yên có 10 gian hàng tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2022(30/04/2022 1:11 CH)

Về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022(19/04/2022 8:49 SA)

Về việc đăng ký tham gia tuần lễ khai trương khu quảng bá, giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản...(30/03/2022 2:33 CH)

°
1406 người đang online