Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cơ chế, chính sách hỗ trợ khi tổ chức di dời

Đăng ngày 23 - 10 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/04/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và hoàn thiện xong dự thảo Quy định "Về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cơ chế, chính sách hỗ trợ khi tổ chức di dời".

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã cho ý kiến bằng văn bản về Sở trước ngày 31/10/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:CV845.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

Về việc xin ý kiến về Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ...(23/12/2019 4:48 CH)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 và...(02/10/2019 9:26 SA)

Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên(12/07/2019 3:39 CH)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp(19/06/2019 9:57 SA)

°
107 người đang online