Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 09 - 10 - 2019
100%

Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên: tiếp tục đẩy mạnh nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái,

Chi tiết như tệp đính kèm:kh130.pdf

Tin mới nhất

Danh sách các Đề án, dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(15/01/2019 2:17 CH)

Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2018(29/08/2017 3:59 CH)

Thông tin đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hưng Yên(17/06/2017 10:26 SA)

Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi Đầu tư trực tiếp nước ngoài ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên...(23/04/2017 3:40 CH)

Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên 2016-2020(23/04/2017 3:37 CH)

Các chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hưng Yên(21/04/2017 2:44 CH)

°
333 người đang online