Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Đăng ngày 01 - 01 - 2019
100%

Mức độ dịch công: Mức độ 02

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên; địa chỉ số 47 – Trưng Trắc - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên; địa chỉ số 47 – Trưng Trắc - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả kết quả tạị Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên; địa chỉ số 47 – Trưng Trắc - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên, cán bộ Trạm Kiểm dịch tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Trạm Kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí cán bộ kiểm tra ngay lô vật thể theo đúng trình tự quy định.

Trạm kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cho lô vật thể đủ điều kiện trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì trạm kiểm dịch thực vật thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật biết.

Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật nội địa, Trạm kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật đồng thời thông báo cho chủ vật thể biết.

Trả Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cho chủ vật thể tại Trạm Kiểm dịch thực vật Hưng Yên.

Thời hạn giải quyết Trạm kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhân Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch
Phí  
Lệ Phí - Căn cứ Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Quy định tại khoản III, mục 1; 2;3 phí kiểm dịch thực vật.
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật theo mẫu quy định tại (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015).
b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội
- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa.
- Thông tư 33/2014/TT- BNNPTNT) ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu,quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật.
- Căn cứ Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
 
Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật Tải về

Tin mới nhất

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(23/12/2019 3:23 CH)

Thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(23/12/2019 3:22 CH)

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật(01/01/2019 4:26 CH)

Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật(01/01/2019 4:24 CH)

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Bảo vệ thực vật(27/12/2017 10:26 SA)

°
1356 người đang online