Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Đăng ngày 01 - 01 - 2019
100%

Mức độ dịch công: Mức độ 02

Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
Lĩnh vực Bảo vệ Thực vật
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ nộp tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

- Trả Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốcc bảo vệ thực vật cho sơ sở tại: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên; địa chỉ số 627 - đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

Các trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo trên các phương tiện:

- Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;

- Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

- Phương tiện giao thông;

- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;

- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên trả kết quả trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên.

 

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
Phí  
Lệ Phí - Căn cứ Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. - Phí thẩm định: + Cửa hàng: 600.000đồng/1lần.
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo Phụ lục XXXIV mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);
- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).
b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội; Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qyu định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Thông tư Số: 231/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
Biểu mẫu đính kèm

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Tải về

Tin mới nhất

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(23/12/2019 3:23 CH)

Thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(23/12/2019 3:22 CH)

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm...(01/01/2019 4:28 CH)

Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật(01/01/2019 4:24 CH)

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Bảo vệ thực vật(27/12/2017 10:26 SA)

°
1382 người đang online