Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đăng ngày 17 - 06 - 2019
100%

Nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trong Công văn số 434/NN-PTNT ngày 17/6/2019 của Sở.

Chi tiết như tệp đính kèm: 182958568-21-6-2019.pdf

Tin mới nhất

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng -Trưởng Ban chỉ đạo phòng,chống dịch...(10/02/2020 3:27 CH)

Kế hoạch triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona của...(04/02/2020 1:33 CH)

Luật tiếp cận thông tin(16/12/2019 10:48 SA)

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi(05/12/2019 4:13 CH)

Về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về ATSH trong chăn nuôi lợn để phòng chống...(21/08/2019 3:28 CH)

Tài liệu tuyên truyền Chương trình OCOP(30/07/2019 1:30 CH)

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2019 và thực hiện chế độ báo cáo (17/05/2019 3:57 CH)

Về việc triển khai một số quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT(22/04/2019 3:11 CH)

°
1479 người đang online