Tài liệu tuyên truyền Chương trình OCOP

Đăng ngày 30 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 817/QĐ-SNN ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, xây dựng tài liệu tuyên truyền Đề án mỗi xã một sản phẩm tinh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv607.pdf

Tin mới nhất

Công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình dịch bệnh...(18/09/2020 11:24 SA)

Hướng dẫn phòng bệnh cúm lợn(26/08/2020 9:05 SA)

Kế hoạch thanh tra diện rộng chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai(01/07/2020 8:47 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng -Trưởng Ban chỉ đạo phòng,chống dịch...(10/02/2020 3:27 CH)

Kế hoạch triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona của...(04/02/2020 1:33 CH)

Luật tiếp cận thông tin(16/12/2019 10:48 SA)

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi(05/12/2019 4:13 CH)

Về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về ATSH trong chăn nuôi lợn để phòng chống...(21/08/2019 3:28 CH)

°
139 người đang online