Về việc xin ý kiến về Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030

Đăng ngày 23 - 12 - 2019
100%

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 27/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng CNH-HĐH giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với thực hiện CT XD NTM tỉnh Hưng Yên, Sở nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến bằng văn bản về Sở trước ngày 27/12/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm: 1053.pdf

Tin mới nhất

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân...(23/10/2019 3:25 CH)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 và...(02/10/2019 9:26 SA)

Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên(12/07/2019 3:39 CH)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp(19/06/2019 9:57 SA)

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát...(25/04/2019 3:43 CH)

Về việc góp ý vào dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh(09/04/2019 10:56 SA)

Về việc góp ý vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh(31/01/2019 1:20 CH)

°
821 người đang online