Về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án phát triển nuôi cá lồng trên sông tỉnh Hưng Yên năm 2019

Đăng ngày 16 - 05 - 2019
100%

Để lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án phát triển nuôi cá lồng trên sông tỉnh Hưng Yên năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường thị trấn lựa chọn các tổ chức, cá nhân có khả năng, nhu cầu tham gia dự án.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv336.signed.pdf

Tin mới nhất

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Điều hòa, ti vi, máy lọc nước cho Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT(26/12/2022 9:30 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Bộ phát wifi và máy hủy tài liệu(26/12/2022 9:26 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp tủ và kệ đụng tài liệu cho Cơ quan Sở(26/12/2022 9:28 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn bộ tài liệu xây dựng nông thôn...(14/11/2022 1:51 CH)

Thông báo mời thầu dự án Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây...(08/11/2022 10:35 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:In ấn cattaloge giới thiệu các đơn vị...(14/10/2022 1:55 CH)

Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy của SNN...(10/08/2022 12:40 CH)

Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy của SNN và PTNT năm...(10/06/2022 12:46 CH)

°
436 người đang online