Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp

Đăng ngày 19 - 06 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 866/UBND-KT2 ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 02 Đề cương Đề án phát triển vùng sản xuất hoa, cây ăn quả tập trung tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.

Để bản dự thảo Đề cương 02 đề án nêu trên hoàn chỉnh hơn trước khi trình UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các UBND huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến đóng góp.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv437.signed.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

Về việc xin ý kiến về Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ...(23/12/2019 4:48 CH)

Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân...(23/10/2019 3:25 CH)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 và...(02/10/2019 9:26 SA)

Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên(12/07/2019 3:39 CH)

°
224 người đang online