Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trung tâm tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp VN xây dựng Xong dự thảo Thuyết minh đề án nêu trên.

Để bản Dự thảo Thuyết minh Đề án được hoàn hiện hơn trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/7/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:

cv552.signed.pdf

Thuyết minh Đề án bảo tồn nhãn vải.doc

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh...(20/02/2020 4:45 CH)

Về việc xin ý kiến về Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ...(23/12/2019 4:48 CH)

Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân...(23/10/2019 3:25 CH)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 và...(02/10/2019 9:26 SA)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp(19/06/2019 9:57 SA)

°
147 người đang online