Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2020

Đăng ngày 28 - 01 - 2020
100%

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các Văn bản sau của Sở Nông nghiệp & PTNT: Công văn số 55/SNN-TrTr, ngày 22/01/2020 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020; Kế hoạch số 176/KH-SNN, ngày 2512/2019 V/v triển khai trồng cây nhân dân và tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý năm 2020; Kế hoạch số 171/KH-SNN, ngày 13/12/2019 V/v thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân 2020 và Kế hoạch số 05/KH-SNN, ngày 07/01/2020 V/v lấy nước và phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2020. - Chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ; chuẩn bị tốt công tác làm đất, ngâm ủ và gieo cấy lúa Xuân theo đúng quy trình kỹ thuật. - Chỉ đạo nông dân tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả có múi đã thu hoạch, đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển và ra hoa tốt, đồng thời thu hoạch nhanh gọn những diện tích cây có múi còn lại phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Huyện,
thành phố
Làm đất lần 1 Làm đất lần 2 Ngả dược mạ Gieo mạ Thu hoạch rau màu vụ đông 2019-2020 Diện tích trồng mau ràu vụ Xuân 2020
Mạ dày xúc Nền cứng quy dược Tổng Ngô Bí các loại Lạc, đậu tương Dược liệu, HCC Khoai tây Rau màu các loại
Mỹ Hào 500 300 200   50 125         25 100  
Văn Lâm 80         637 5     85 42 505  
Yên Mỹ 250   100 30   850 110   5 25 15 695 120
Khoái Châu 500         1.538 350 30 170 150 5 833 50
Văn Giang           1.500 60 50 20 650   720  
Ân Thi 4.300   230 180   1.400 250 350     85 715 160
Kim Động 2.200 40 50   35 950 270 165 30 57 11 417 55
Tiên Lữ 1.300   20 18 170 1.050 200 120 45 10 30 645 100
Phù Cừ 500   50 30   630 185 190 10     245 205
TP. Hưng Yên 800   35 7 45 1.065 570 20 70 15 30 360 80
Cộng 10.430 340 685 265 300 9.745 2.000 925 350 992 243 5.235 770

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/2/2020(26/02/2020 10:34 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/02/2020(21/02/2020 4:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2020(17/02/2020 8:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/2/2019(11/02/2020 9:04 SA)

Tiến độ sản xuất ngày 3/2/2020(04/02/2020 9:05 SA)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020(08/01/2020 8:55 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/01/2020(06/01/2020 8:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/12/2019(25/12/2019 3:44 CH)

°
891 người đang online