Về việc triển khai thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Đăng ngày 29 - 10 - 2020
100%

Căn cứ các tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên địa bàn theo các nội dung trong Công văn số 1044/SNN-PTNT ngày 27/10/2020 của Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết như Công văn đính kèm:1044.pdf

Tin mới nhất

Về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông và cày ải, cày lật đất phục vụ...(10/11/2021 3:43 CH)

Về việc rà soát, thống kê chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang tại năm 2020(27/11/2020 4:14 CH)

Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương...(15/09/2020 3:47 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2020(15/09/2020 3:20 CH)

Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông...(14/09/2020 1:32 CH)

Về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm(04/09/2020 4:25 CH)

Về việc đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước(21/02/2020 10:42 SA)

Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020(22/01/2020 8:49 SA)

°
484 người đang online