Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

1. Tên thủ tục

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

+ Trình tự thực hiện

Bước1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC  tỉnh Hưng Yên

- Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 ngày làm việc

+ Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp không cấp phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Trả kết quả  TTHC

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

+ Thành phần, số lượng hồ sơ

  1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XXIX, Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)
- Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ);
- Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);
- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

2) Số lượng hồ sơ: 1(bộ).

+ Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Cá nhân,

+ Tổ chức                                                                                                                                 

+ Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp – Phát riển nông thôn tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật có giá trị 01 năm

+ Lệ phí

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XXIX, Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

phulucxxx.docx

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Tổ chức cá nhân vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật khối lượng từ 1000 kilogam/chuyến bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng phải có Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật

+ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 14/2015/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2015;

- Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021.

Tin mới nhất

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(05/10/2022 3:23 CH)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật(05/10/2022 3:22 CH)

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật(23/11/2020 3:21 CH)

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng...(01/10/2021 3:27 CH)

°
734 người đang online