Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 02

6.1. Tên thủ tục

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, trước ngày 30/9 hàng năm;
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung nội dung và hồ sơ theo quy định. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc và trước ngày 30/9 hàng năm

- Bước 3. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình UBND tỉnh trước ngày 15/11 hàng năm.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

- Bước 5: Nhận và trả  kết quả TTHC  tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua bưu điện

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp, qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Thuyết minh kèm theo Dự toán kinh phí chương trình, dự án, mô hình khuyến nông;

+ Bản cam kết đối ứng vốn (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định

Lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

Tin mới nhất

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao(23/11/2020 4:22 CH)

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao(23/11/2020 4:20 CH)

°
591 người đang online