Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

11.3. Tên thủ tục hành chính

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu).

Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên).

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Thủy sản Hưng Yên thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở theo Mẫu số 24.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chi cục Thủy sản Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 25.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục Thủy sản Hưng Yên phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện -Trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;

c) Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Chi cục Thủy sản Hưng Yên

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 24 tháng.

Phí / Lệ Phí

Chưa có văn bản quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

Tải: 3.docx

Yêucầu, điềukiệnthựchiệnTTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, ngày 08 tháng 3 năm 2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

+ Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT "Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản".

+ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 30/05/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Chi cục Thủy sản.

Tin mới nhất

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi...(23/11/2020 10:41 SA)

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật,...(23/11/2020 11:52 SA)

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật,...(23/11/2020 11:47 SA)

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực(23/11/2020 11:13 SA)

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản(23/11/2020 10:37 SA)

°
462 người đang online