Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

11.4. Tên thủ tục hành chính

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Trình tự thực hiện

a a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên).

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Thủy sản Hưng Yên xem xét, cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 28.NT Phụ lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

c)Đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực khi thuộc một trong các trường hợp sau: giấy xác nhận đăng ký bị mất; bị rách; thay đổi chủ cơ sở nuôi; thay đổi diện tích ao nuôi; thay đổi đối tượng nuôi; thay đổi mục đích sử dụng.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện -Trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;

- Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

* Hồ sơ đăng ký lại bao gồm:

- Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Bản chính giấy xác nhận đăng ký đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

- Trường hợp có sự thay đổi chủ cơ sở nuôi phải có giấy tờ chứng minh; thay đổi diện tích ao nuôi, mục đích sử dụng phải có sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Tổ chức

+ Cá nhân

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Chi cục Thủy sản Hưng Yên

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Phí / Lệ Phí

Chưa có văn bản quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

b) Đơn đăng ký lại theo Mẫu số 27.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

Tải: 4.docx

Yêucầu, điềukiệnthựchiệnTTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, ngày 08 tháng 3 năm 2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

+ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 30/05/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Chi cục Thủy sản.

Tin mới nhất

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi...(23/11/2020 10:41 SA)

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật,...(23/11/2020 11:52 SA)

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật,...(23/11/2020 11:47 SA)

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản(23/11/2020 10:37 SA)

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)(23/11/2020 10:45 SA)

°
667 người đang online