Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/2/2019

Đăng ngày 11 - 02 - 2020
100%

Trên toàn tỉnh, tổng diện tích gieo mạ 2.162 ha; DT gieo, cấy 5.646 ha, ...

Chi tiết như tệp đính kèm:td11.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/2/2020(26/02/2020 10:34 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/02/2020(21/02/2020 4:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2020(17/02/2020 8:13 SA)

Tiến độ sản xuất ngày 3/2/2020(04/02/2020 9:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2020(28/01/2020 8:39 SA)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020(08/01/2020 8:55 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/01/2020(06/01/2020 8:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/12/2019(25/12/2019 3:44 CH)

°
1868 người đang online