Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2020

Đăng ngày 17 - 02 - 2020
100%

Tổng diện tích gieo, cấy trên toàn tỉnh là 16.635 ha, trong đó huyện Ân Thi 4.750 ha, Phù Cừ 2.950 ha, Mỹ Hào 2.500 ha, ...

Chi tiết như tệp đính kèm:td.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/2/2020(26/02/2020 10:34 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/02/2020(21/02/2020 4:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/2/2019(11/02/2020 9:04 SA)

Tiến độ sản xuất ngày 3/2/2020(04/02/2020 9:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2020(28/01/2020 8:39 SA)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020(08/01/2020 8:55 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/01/2020(06/01/2020 8:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/12/2019(25/12/2019 3:44 CH)

°
1356 người đang online