Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 20 - 02 - 2020
100%

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các làng nghề phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường, lan tỏa nghề truyền thống trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2020, Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Để nội dung Kế hoạch được kịp thời ban hành, sát với tình hình nhiệm vụ trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiên cứu, tham gia góp ý kiến bằng văn bản vào các dự thảo: cv108.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

Về việc xin ý kiến về Đề án phát triển chăn nuôi Vietgahp đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ...(23/12/2019 4:48 CH)

Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân...(23/10/2019 3:25 CH)

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 và...(02/10/2019 9:26 SA)

Về việc góp ý vào dự thảo Đề án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải tỉnh Hưng Yên(12/07/2019 3:39 CH)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương Đề án thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp(19/06/2019 9:57 SA)

°
366 người đang online