Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/02/2020

Đăng ngày 21 - 02 - 2020
100%

Trên địa bàn toàn tỉnh, tổng diện tích gieo cấy 23.260 ha, trong đó Ân Thi 5.550 ha, Phù Cừ 3.650 ha, ...

Huyện,
thành phố
Chăm sóc lần 1 DT gieo, cấy DT trồng mau ràu vụ Xuân 2020 Trồng cây nhân dân Ước số lượng chuột chết (con)
Tổng % Diện tích gieo cấy Cấy Gieo thẳng Tổng Ngô Dược liệu, HCC Lạc, đậu tương Rau màu các loại Tổng CAQ Cây BM
Mỹ Hào 700 3.000 85 2.000 1.000 5       5 5.000 2.000 3.000 278.300
Văn Lâm 550 1.980 75 1.230 750 217       217 13.500 11.500 2.000 143.600
Yên Mỹ   1.250 44 1.000 250 620 105   5 510 14.000 11000 3.000 195.900
Khoái Châu 200 1.000 67 200 800 1.120 300 120 250 450 5.000 3.550 1.450 820.290
Văn Giang   150 58 150   920 20 520   380 15.000 13.000 2.000 403.535
Ân Thi 2.700 5.550 76 2.950 2.600 175       175 15.000 8.900 6.100 861.945
Kim Động 350 2.950 80 1.070 1.880 235 110 5   120 14.000 12.500 1.500 183.000
Tiên Lữ 3.000 3.200 89 2.700 500 550 75   50 425 10.500 9.500 1.000 222.585
Phù Cừ 500 3.650 95 3.100 550 300 140   10 150 12.500 12.000 500 590.185
TP. Hưng Yên   530 60 530   720 430     290 11.500 9.500 2.000 459.145
Cộng 8.000 23.260 78 14.930 8.330 4.862 1.180 645 315 2.722 116.000 93.450 22.550 4.158.485

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/2/2020(26/02/2020 10:34 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2020(17/02/2020 8:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/2/2019(11/02/2020 9:04 SA)

Tiến độ sản xuất ngày 3/2/2020(04/02/2020 9:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2020(28/01/2020 8:39 SA)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020(08/01/2020 8:55 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/01/2020(06/01/2020 8:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/12/2019(25/12/2019 3:44 CH)

°
1455 người đang online