Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/2/2020

Đăng ngày 26 - 02 - 2020
100%

Trên toàn tỉnh, Diện tích gieo, cấy đạt 88% theo kế hoạch, trong đó diện tích gieo cấy huyện Phù Cừ đạt 100% theo Kế hoạch.

Chi tiết như tệp đính kèm: td24.2.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/02/2020(21/02/2020 4:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2020(17/02/2020 8:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/2/2019(11/02/2020 9:04 SA)

Tiến độ sản xuất ngày 3/2/2020(04/02/2020 9:05 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2020(28/01/2020 8:39 SA)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020(08/01/2020 8:55 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/01/2020(06/01/2020 8:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/12/2019(25/12/2019 3:44 CH)

°
1517 người đang online