Về việc đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước

Đăng ngày 21 - 02 - 2020
100%

Hiên nay, theo phản ánh trên địa bàn có xảy ra hiện tượng các hoạt động thi công xây dựng, đào phá, san lấp, đốt rác thải tại các bãi rác tự phát, ,,, của người dân tại khu vực có đường ống của các đơn vị cấp nước, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và làm gián đoạn việc cấp nước sạch liên tục tới các hộ dân.

Để đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP và 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/20111 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp nước sạch thực hiện các nội dung trong Công văn số 114/SNN-CCTL ngày 20/02/2020 của Sở (Tệp đính kèm: 114.pdf)

Tin mới nhất

Về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông và cày ải, cày lật đất phục vụ...(10/11/2021 3:43 CH)

Về việc rà soát, thống kê chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang tại năm 2020(27/11/2020 4:14 CH)

Về việc triển khai thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại(29/10/2020 1:39 CH)

Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương...(15/09/2020 3:47 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2020(15/09/2020 3:20 CH)

Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông...(14/09/2020 1:32 CH)

Về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm(04/09/2020 4:25 CH)

Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020(22/01/2020 8:49 SA)

°
511 người đang online