Về việc đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước

Đăng ngày 21 - 02 - 2020
100%

Hiên nay, theo phản ánh trên địa bàn có xảy ra hiện tượng các hoạt động thi công xây dựng, đào phá, san lấp, đốt rác thải tại các bãi rác tự phát, ,,, của người dân tại khu vực có đường ống của các đơn vị cấp nước, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và làm gián đoạn việc cấp nước sạch liên tục tới các hộ dân.

Để đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP và 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/20111 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp nước sạch thực hiện các nội dung trong Công văn số 114/SNN-CCTL ngày 20/02/2020 của Sở (Tệp đính kèm: 114.pdf)

Tin mới nhất

Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020(22/01/2020 8:49 SA)

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc,...(27/12/2019 3:38 CH)

Về việc kiểm tra xử lý triệt để các sự cố cống dưới đê đảm bảo hệ thống đê điều an toàn chống lũ(03/12/2019 1:34 CH)

Về việc thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp năm...(26/11/2019 4:02 CH)

Về việc chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xử lý ra hoa, đậu quả trên cây nhãn, vải(11/11/2019 3:09 CH)

Về việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm công trình thủy lợi ; cấp phép cho các...(05/11/2019 4:44 CH)

Về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo...(28/10/2019 10:46 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông và triển khai cày ải, cày lật đất phục vụ sản xuất vụ...(23/10/2019 3:38 CH)

°
1346 người đang online