Tiến độ sản xuất ngày 3/2/2020

Đăng ngày 04 - 02 - 2020
100%

Hiện nay, trên toàn tỉnh đã gieo mạ được 1.728 ha; diện tích gieo, cây là 690 ha; Diện tích trồng rau màu xuân 2020 năm 1.325 ha, ..

Chi tiết như tệp đính kèm: TD08.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 24/2/2020(26/02/2020 10:34 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/02/2020(21/02/2020 4:46 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2020(17/02/2020 8:13 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/2/2019(11/02/2020 9:04 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 28/01/2020(28/01/2020 8:39 SA)

Tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2019-2020(08/01/2020 8:55 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/01/2020(06/01/2020 8:44 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/12/2019(25/12/2019 3:44 CH)

°
1008 người đang online