Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/4/2020

Đăng ngày 21 - 04 - 2020
100%

chi tiết tại đây tdsx27.signed.signed.pdf

UBND TỈNH HƯNG YÊN TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG  NGHIỆP
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Ngày   20  tháng   04   năm  2020
Số:     27/TĐ - NN                        
                            Đơn vị tính: ha
Huyện,
thành phố
Tình hình sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân 2020 DT trồng mau ràu vụ Xuân, Xuân - Hè năm 2020 Thu hoạch rau màu Xuân
Bệnh đạo ôn lá Bệnh khô vằn Sâu cuốn lá nhỏ Tổng Ngô Dược liệu, HCC Lạc, đậu tương Dưa
chuột
Rau màu các loại
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
DTN Nhiễm
nặng
Phòng
trừ
Mỹ Hào 14.5 0.4 14 25.5   24.5       5         5  
Văn Lâm 5.5 0.7 8 15   10 6.5   5 328   150 6 10 162 265
Yên Mỹ 32   30 12   10       765 105 30 5 20 605 310
Khoái Châu 180   200 20   30       1,815 272 386 427   730 300
Văn Giang 2   2 8   3 10   5 1,883 44 688 28   1,123 500
Ân Thi 195 1.5 550 168   140 175   25 204       2 202 75
Kim Động 155 5.5 250 52 1 15       793 178 74 83 54 404 365
Tiên Lữ 73 1.5 73       17     600 75   50 30 445 305
Phù Cừ 73 9.5 220 90   150 35   20 650 172   10 19 449 346
TP. Hưng Yên 55 9 178 15   73       775 430   160   185 140
Cộng 785 28 1,525 406 1 456 244 0 55 7,818 1,276 1,328 769 135 4,310 2,606
 
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                      KT. GIÁM ĐỐC
                      PHÓ GIÁM ĐỐC
                                 
                                 
                                 
                      Nguyễn Văn Tráng
                                 
                                 

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/11/2020(26/11/2020 1:44 CH)

Tiến độ sản xuất ngày 16/11/2020(16/11/2020 3:30 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/11/2020(10/11/2020 8:43 SA)

Tiến độ sản xuất ngày 02/11/2020(30/10/2020 4:17 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 28/9/2020(29/09/2020 10:38 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2020(21/09/2020 2:09 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/9/2020(11/09/2020 4:27 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 07/9/2020(07/09/2020 10:18 SA)

°
523 người đang online