Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày 14 - 09 - 2020
100%

Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị các phòng NN-PTNT (Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 .

Các nội dung xây dựng:

1. Đánh giá kết quả, khối lượng công việc làm được trong năm 2020.

2. Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành năm 2020

3. Nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

4. Dự báo tình hình kinh tế trong thời gian tới.

Chi tiết như tệp đính kèm:117122659-14-9-14.pdf

Tin mới nhất

Về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông và cày ải, cày lật đất phục vụ...(10/11/2021 3:43 CH)

Về việc rà soát, thống kê chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang tại năm 2020(27/11/2020 4:14 CH)

Về việc triển khai thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại(29/10/2020 1:39 CH)

Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương...(15/09/2020 3:47 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2020(15/09/2020 3:20 CH)

Về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm(04/09/2020 4:25 CH)

Về việc đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước(21/02/2020 10:42 SA)

Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020(22/01/2020 8:49 SA)

°
326 người đang online