Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2020

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
100%

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở NN-PTNT phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố nhằm khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về cây trồng, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Để Đoàn làm việc đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Cử đại diện làm việc với Đoàn.

- Lựa chọn địa điểm dự kiến được khảo sát

...

Chi tiết như tệp đính kèm:1164633971-15-9-15.pdf

Tin mới nhất

Về việc triển khai thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại(29/10/2020 1:39 CH)

Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương...(15/09/2020 3:47 CH)

Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông...(14/09/2020 1:32 CH)

Về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm(04/09/2020 4:25 CH)

Về việc đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước(21/02/2020 10:42 SA)

Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020(22/01/2020 8:49 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 và Quyết toán ngân sách năm 2018(06/01/2020 3:58 CH)

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc,...(27/12/2019 3:38 CH)

°
242 người đang online