Về việc phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Đăng ngày 04 - 09 - 2020
100%

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 81 đơn hàng mua 13 sản phẩm của Công ty Lối sống mới, trong đó có 46 đơn hàng mua sản phẩm Pate Minh Chay.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên đề nghị:

- Sở Y tế chủ trì chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với Chi cục QLCLNLS&TS - Sở NN&PTNT và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát, giám sát thị trường, thu hồi, xử lý các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Lối sống mới theo quy định.

- Sở Công thương chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở NN&PTNT, Sở Y tế kiểm tra, giám sát.

- UBND cấp huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, thu hồi, xử lý các sản phẩm của Công ty Lối sống mới.

...

Chi tiết như tệp đính kèm:195148959-4-9-4.pdf

Tin mới nhất

Về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông và cày ải, cày lật đất phục vụ...(10/11/2021 3:43 CH)

Về việc rà soát, thống kê chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang tại năm 2020(27/11/2020 4:14 CH)

Về việc triển khai thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại(29/10/2020 1:39 CH)

Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương...(15/09/2020 3:47 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2020(15/09/2020 3:20 CH)

Về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông...(14/09/2020 1:32 CH)

Về việc đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ an toàn đường ống và công trình cấp nước(21/02/2020 10:42 SA)

Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020(22/01/2020 8:49 SA)

°
494 người đang online