Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 08 - 10 - 2021
100%

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo Dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025 đạt chất lượng, hiệu quả trước khi trình UBND tỉnh ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Dự thảo Kế hoạch và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên) trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành./.

Chi tiết như CV đính kèm:CV xin ý kiến tham gia.pdf

KH NTM 2021-2025.doc

Phụ biểu (1).xlsx

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn...(12/06/2022 9:10 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Hưng...(19/05/2022 5:10 CH)

°
1160 người đang online