Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập đề cương- dự toán và thẩm tra đề cương-Dự toán xây dựng Website "Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên"

Đăng ngày 01 - 09 - 2021
100%

Chi tiết như Thông báo đính kèm:

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ Tư vấn hướng dẫn xây...(19/03/2023 3:37 CH)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch...(06/03/2023 10:15 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua cá giống thực hiện công tác thả cá tái tạo...(03/03/2023 10:09 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm dịch bệnh và chất lượng môi trường...(01/03/2023 9:58 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Điều hòa, ti vi, máy lọc nước cho Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT(26/12/2022 9:30 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Bộ phát wifi và máy hủy tài liệu(26/12/2022 9:26 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp tủ và kệ đụng tài liệu cho Cơ quan Sở(26/12/2022 9:28 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn bộ tài liệu xây dựng nông thôn...(14/11/2022 1:51 CH)

°
441 người đang online