Về việc phối hợp tổ chức tập huấn , bồi dưỡng kiến thức thực hiện chương trình OCOP

Đăng ngày 11 - 03 - 2021
100%

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình OCOP đạt hiệu quả; đồng thời, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các lớp tập huấn và triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

Chi tiết như tệp đính kèm:172.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở gây nuôi động vật rừng trước diễn biến phức tạp...(12/05/2021 11:00 SA)

Chủ động phòng trừ Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá và sâu, bệnh khác hại lúa Xuân trên địa...(10/05/2021 11:28 SA)

Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh...(10/05/2021 10:34 SA)

Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân và cây nhãn,vải tỉnh Hưng Yên(28/04/2021 4:58 CH)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gđ 2021-2025, trên...(30/03/2021 8:47 SA)

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển buôn bán giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh ,...(18/03/2021 3:47 CH)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương nhiệm vụ, dự toán đề án phát triển tổng thể kinh tế...(11/03/2021 4:32 CH)

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh(10/03/2021 1:20 CH)

°
898 người đang online