Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương nhiệm vụ, dự toán đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 03 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Để bản Đề cương trên được hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh, Sở NN-PTNT đề nghị các đơn vị liên quan tham gia, góp ý vào dự thảo Đề cương.

Ý kiến tham gia gửi về Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên trước ngày 18/03/2021.

Chi tiết như tệp đính kèm:173.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở gây nuôi động vật rừng trước diễn biến phức tạp...(12/05/2021 11:00 SA)

Chủ động phòng trừ Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh bạc lá và sâu, bệnh khác hại lúa Xuân trên địa...(10/05/2021 11:28 SA)

Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh...(10/05/2021 10:34 SA)

Về việc chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân và cây nhãn,vải tỉnh Hưng Yên(28/04/2021 4:58 CH)

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gđ 2021-2025, trên...(30/03/2021 8:47 SA)

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển buôn bán giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh ,...(18/03/2021 3:47 CH)

Về việc phối hợp tổ chức tập huấn , bồi dưỡng kiến thức thực hiện chương trình OCOP(11/03/2021 4:38 CH)

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh(10/03/2021 1:20 CH)

°
361 người đang online