Tiến độ tiêm phòng 02 bệnh đỏ, THT trâu, bò vụ xuân - hè năm 2021

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Trong ngày: 10/10 huyện, thành phố đang triển khai tiêm phòng, trong đó: Kết quả tiêm được: THT trâu bò: 13.670 liều (13.670 con) đạt 55,41%; vắc xin 2 bệnh đỏ của lợn: 102.280 liều (102.280 con) đạt 41,51% so với lượng vắc xin đã nhận.

STT Huyện, thành phố Số lượng vắc xin
 đã nhận
(liều)
Số xã đã tiêm phòng
(xã)
Số xã
đã tiêm phòng xong
(xã)
Số lượng gia súc đã được tiêm phòng
(liều)
 
Tỷ lệ
thực hiện so với lượng vắc xin đã nhận
(%)
Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn Lợn Trâu, Bò Lợn Trâu, Bò Số trâu, bò tiêm vắc xin THT  Số lợn tiêm vắc xin Dịch tả  Số lợn tiêm vắc xin Tụ huyết trùng Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn
1 Phù Cừ 1.400 29.000 29.000 10 14     880 13.300 13.300 62,86 45,86 45,86
2 TP. Hưng Yên 7.800 22.150 22.150 11 11 2 1 3.500 7.800 7.800 44,87 35,21 35,21
3 Tiên Lữ  2.340 36.500 36.500 15 15 2 2 1.370 16.190 16.190 58,55 44,36 44,36
4 Kim Động 3.470 25.000 25.000 9 14   1 1.780 6.790 6.790 51,30 27,16 27,16
5 Ân Thi 2.580 27.630 27.630 21 21 1 1 1.510 9.100 9.100 58,53 32,94 32,94
6 Văn Lâm 1.030 10.010 10.010 10 8     630 6.580 6.580 61,17 65,73 65,73
7 Yên Mỹ 1.080 11.950 11.950 17 16 5 5 720 7.500 7.500 66,67 62,76 62,76
8 Văn Giang 1.660 35.010 35.010 11 11 2 2 1.160 9.340 9.340 69,88 26,68 26,68
9 Khoái Châu 1.950 39.860 39.860 21 24 12 17 1.550 19.430 19.430 79,49 48,75 48,75
10 Mỹ Hào 1.360 9.290 9.290 13 13     570 6.250 6.250 41,91 67,28 67,28
Tổng cộng 24.670 246.400 246.400 138 147 24 29 13.670 102.280 102.280 55,41 41,51 41,51

 

Ghi chú:  Thời gian tiêm phòng từ ngày 26/3/2021 - 12/4/2021. Trâu, bò: trên 6 tháng tiêm 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); Lợn tiêm dịch tả, tụ huyết trùng: 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (từ ngày...(06/05/2021 8:24 SA)

  Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2021(04/05/2021 2:21 CH)

  Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (27/04/2021 8:51 SA)

  Công tác diệt chuột đợt 2 vụ Xuân 2021 tỉnh Hưng Yên (Đến ngày 05/4/201 - Kết thúc)(26/04/2021 8:59 SA)

  Tình hình công tác quản lý đê điều từ ngày 18/3-20/4/2021(23/04/2021 4:41 CH)

  Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/04/2021 1:58 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở...(09/04/2021 3:37 CH)

  Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn Quý I năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong quý...(29/03/2021 9:04 SA)

  °
  754 người đang online