Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Đăng ngày 07 - 04 - 2021
100%

Ngày 05/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên số 962/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:6- 962_QĐ-UBND ngày 05-4-2021 cb bãi bỏ TTHC lv qlcl.pdf

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công tỉnh Hưng Yên(13/04/2021 2:33 CH)

Kết quả Công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT Quý I năm 2021(17/03/2021 2:12 CH)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Chăn nuôi(03/02/2021 4:22 CH)

Những quy định mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ 1-1-2021(06/01/2021 3:39 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đỏi trong lĩnh vực quản lý xây dựng công...(05/01/2021 9:50 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công...(31/12/2020 4:10 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước...(24/11/2020 8:32 SA)

Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW),(12/10/2020 3:47 CH)

°
875 người đang online