Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 01 - 2022
100%

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành các Quyết định số 152/QĐ-UBND và số 146/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó có 06 xã của 05 huyện được công nhận gồm: huyện Văn Lâm: xã Tân Quang; huyện Văn Giang: Mễ Sở, Phụng Công; huyện Yên Mỹ: xã Giai Phạm; huyện Khoái Châu: xãTân Dân; huyện Phù cừ: xã Tam Đa và 23 xã của 08 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:152 qd.pdf

146 qdub.pdf

Tin mới nhất

Cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023(12/10/2023 3:45 CH)

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, quy định thị...(31/03/2023 7:57 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(09/02/2023 1:14 CH)

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên...(30/12/2022 3:25 CH)

Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn...(06/12/2022 10:45 SA)

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022(19/07/2022 9:42 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

°
43 người đang online