Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn Quý III, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2022

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
100%

Trong quý, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2 từ đêm ngày 10-12 tháng 8 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn làm ngập úng 1.730 ha, trong đó 560 ha lúa, 830 ha cây ăn quả (chuối cam, nhãn), 340 ha rau màu, hoa cây cảnh; Phòng Trồng trọt đã phân công cán bộ đi kiểm tra thực tế, tham mưu với Lãnh đạo Sở đôn đốc, chỉ đạo các địa phương chủ động rút nước đệm trong hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, bơm tiêu nước kịp thời và tiến hành thu dọn tàn dư thực vật, tiến hành dặm tỉa, chăm sóc cho cây trồng.

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT QUÝ III NĂM 2022

1.1. Trồng trọt

- Cây lúa:

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và đoàn thể cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là áp dụng mạ khay máy cấy vào trong sản xuất nên các địa phương cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo, cấy trong khung thời vụ đã chỉ đạo (trước ngày 20/7). Kết thúc gieo cấy, toàn tỉnh gieo, cấy được 26.557 ha (Cục thống kê), trong đó diện tích cấy là 20.032 ha (cấy bằng máy 900ha), diện tích gieo thẳng là 6.525 ha (năm trước là 6.276 ha).  Cơ cấu trà vụ:

+ Trà sớm: Diện tích 2.617 ha, chiếm 9,85 % (năm trước 11,7 %); chủ yếu gieo cấy các giống: KD18, Thiên ưu 8; Đài Thơm 8; Hà phát 3, VNR10,.…;

+ Trà trung: Diện tích 23.940 ha, chiếm 90,15% (năm trước 81,3 %), chủ yếu các giống: Thiên Ưu 8, Tiền hải 1, TBR225, VNR20, ADI168, nếp Thơm Hưng Yên, nếp các loại, Khang dân 18,…

 Cơ cấu giống lúa:

+ Diện tích lúa năng suất: 7.757 ha chiếm 29,2% diện tích (năm trước 29,5%), bao gồm: nhóm lúa lai, lúa thuần như Thiên Ưu 8, KD18, ADI130, ADI28,…;

+ Diện tích lúa chất lượng cao: 18.800 ha, chiếm 70,8% diện tích (cao hơn năm trước 0,1%), bao gồm các giống: Đài thơm 8, Sơn Lâm 1, Tiền Hải 1, ADI168, TBR279, Nếp Thơm Hưng Yên, lúa nếp khác,…;

+ Diện tích lúa lai là 1.074 ha, chiếm 4,0% (thấp hơn năm trước 2,4%).

Nhìn chung, cây lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh đạt số nhánh hữu hiệu tối ưu. Tính đến ngày 26/9/2022, diện tích lúa mùa thu hoạch được 435ha. Từ nay tới cuối vụ, nếu không có diễn biến bất thường về thời tiết và sâu bệnh hại, năng suất lúa vụ Mùa ước TB đạt 58,74 tạ/ha (tăng 0,09 tạ/ha).

- Cây Rau màu:

Đến ngày 26/9/2022 toàn tỉnh trồng được 1.985 ha rau màu vụ Đông. Các huyện trồng nhiều rau màu vụ Đông là: Kim Động, Yên Mỹ, Ân Thi, Phù Cừ và TP. Hưng Yên. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau màu vụ Đông theo kế hoạch.

Các loại rau, đậu, đỗ Hè - Thu đang cho thu hoạch, giá của các loại rau, màu cao hơn so với năm trước.

- Cây ăn quả:

+ Cây vải: sản lượng vải ước đạt 12.874 tấn, giá bán trung bình đối với vải trứng là 120.000-150.000đ/kg còn vải lai chín sớm Phù Cừ và các vải khác từ 20.000-25.000 đồng/kg (theo số liệu thống kê).

+ Cây nhãn: sản lượng ước đạt khoảng 44.862 tấn, giá nhãn trung bình năm nay ở mức từ 15.000-20.000 đồng/kg, tại các vùng nhãn ngon, đạt tiêu chuẩn VietGAP giá bán trung bình từ 50.000-60.000đ/kg. (số liệu thống kê)

+ Chuối tây đã thu hoạch xong, sản lượng cao hơn so với năm trước từ 5-10%, cây có múi đang phát triển quả.

1.2.  Bảo vệ thực vật

Công tác dự tính, dự báo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt cùng với việc bố trí cơ cấu giống lúa và thời vụ gieo trồng  hợp lý; đồng thời, các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường cán bộ kỹ thuật, bám sát đồng ruộng, dự tính dự báo chính xác; hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời và hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh gây hại nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra;  nhìn chung các đối tượng sâu  hại cơ bản thấp hơn cùng kỳ năm trước. Duy trì 03 mô hình Bệnh viện cây trồng tại 3 huyện, thành phố (Kim Động, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên) đã tăng số buổi khám vào ngày 02 và 17 hàng tháng để  tư vấn cho nông dân phòng trừ sâu bệnh trong thời kỳ xung yếu của cây trồng.    Thành lập Đoàn kiểm tra, lấy mẫu kiểm định chất lượng mẫu thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đợt II năm 2022 theo Quyết định số 94/QĐ-BVTV ngày 11/8/2022. Kết quả, đến thời điểm báo cáo đoàn đã kiểm tra 26 cơ sở, lấy 34 mẫu thuốc bảo vệ thực vật tại 19 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật để kiểm định chất lượng. Qua kiểm tra về cơ bản các cơ sở đã chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đầy đủ quy định về việc kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

 2. Chăn nuôi – thuỷ sản và công tác thú y

 2.1.  Chăn nuôi – thuỷ sản

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi phát triển tốt, khuyến khích tăng đàn tại các cơ sở, trang trại đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là DTLCP; tuy nhiên, chăn nuôi nói chung ở Hưng Yên vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của giá vật tư đầu vào cao (mặc dù giá nguyên liệu nhập khẩu trong tháng đã giảm, xong giá thức ăn chăn nuôi chưa giảm, do nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu từ những tháng trước đó); giá thịt lợn hơi và gia cầm ở mức tương đối cao, người chăn nuôi có lãi; bên cạnh đó, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp – PTNT, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, sự cố gắng của người chăn nuôi, tình hình chăn nuôi phát triển tốt. Tổng đàn lợn tính đến thời điểm hiện tại khoảng 483.275 con, đàn gia cầm trên 9.415 nghìn, đàn trâu 4.169 con, bò trên 32.268 con (Cục Thống kê).

- Thuỷ sản: Tình hình sản xuất thủy sản phát triển ổn định; sản lượng cá thương phẩm toàn tỉnh đạt khoảng 37.479 tấn (Cục Thống kê), (trong đó, nuôi 37.394 tấn, khai thác 85 tấn); sản xuất, kinh doanh được 460 triệu con cá bột, 165 triệu con cá giống và cá hương, đã tiến hành kiểm tra các cơ sở  cho sinh sản nhân tạo, sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản phương pháp phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản.

2.2. Công tác thú y

 Trong quý, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc gia cầm và thủy sản; đã  kiểm dịch trên 29.739 con lợn; 485.817 con gia cầm; 2.488.040 kg thịt gia súc, gia cầm; 545.670 kg xúc xích, thịt hun khói, 83.150 kg bì lợn sấy; 18.900 kg da lợn, 47.552 kg lông vũ;  kiểm soát giết mổ 28.329 con gia cầm; 9.737 con lợn và cấp giấy chứng nhận 18 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y; 24 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y và 02 giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

3. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão

3.1. Công tác thủy lợi

Sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH một thành viên KTCTTL và các địa phương tập trung theo dõi sát sao thời tiết, cập nhật mức nước trên các sông trục, phân công cán bộ trực ban 24h/24h; đảm bảo cơ bản cung cấp đủ nước cho lúa và cây trồng phát triển không có diện tích cây trồng bị hạn úng ảnh hưởng lớn đến sản xuất.  

3.2. Công tác Đê điều và phòng chống lụt bão

Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra đê điều, trong quý không phát hiện vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn toàn tỉnh; cấp được 02 biển xe hộ đê; 05 biển xe kiểm tra đê. Phân công cán bộ trực ban 24h/24h trong mùa mưa bão; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước các sông, trục, đảm bảo ứng phó kịp thời khi bão, lũ, úng xảy ra.

- Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc), tỉnh Hưng Yên:

+ Tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện hạng mục: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình sửa chữa, nâng cấp cống qua đê trạm bơm Triều Dương thuộc dự án đê tả sông Luộc kéo dài (đã thi công được 98% khối lượng); tổ chức thi công các gói thầu của Hạng mục: Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường đê đoạn từ K18+00 đến K20+700 đê tả sông Luộc, xây dựng đường hành lang chân đê từ K11+600 đến K20+700 đê tả sông Luộc.

- Đang triển khai thi công các gói thầu xây lắp gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Hưng Yên, triển khai thực hiện Công trình cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê trên thực địa tuyến đê tả sông Hồng đoạn từ K76+894 đến K127+260 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Đã thi công hoàn thành gói thầu xây lắp thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè Nghi Xuyên khu vực mặt cắt A62, tương ứng K105+820 đến K105+850 đê tả sông Hồng (đê ngoài Nghi Xuyên), huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

4. Công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn

Tham mưu Sở NN và PTNT trình UBND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 233/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 Quy định chính sách hỗ trợ cho các địa phương về đích sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh HY năm 2022 và Kế hoạch cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; xây dựng dự thảo các hướng dẫn đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 xin ý kiến các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141 ngày 02/8/2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Hoàn thành thi công các hạng mục công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại 03 xã: Thắng Lợi – huyện Văn Giang; Tân Châu – huyện Khoái Châu và Nguyên Hòa – huyện Phù Cừ theo Đề án phát triển kinh tế vùng bãi.

5. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh năm 2022 Sở đã được đầu tư cấp kinh phí tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án chuyển tiếp, 04 dự án triển khai một số dự án đầu tư xây dựng mới, 03 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và 01 dự án nhận ủy thác đảm bảo đúng tiến độ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

  6. Công tác khác

- Công tác cải cách hành chính: Trong Quý III, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh công quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với các TTHC còn lại tại Tờ trình số 143/TTr-SNN ngày 22/8/2022; trình công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, 02 TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật, bãi bỏ 01 TTHC lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT. Từ 15/6/2022 đến 14/9/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở đã tiếp nhận 145 hồ sơ TTHC, trả kết quả 125 hồ sơ trước hẹn, không có hồ sơ thủ tục chậm hạn. Công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, công vụ, tài chính công được tích cực thực hiện đúng quy định và kế hoạch đề ra. Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa thủ tục hành chính phục vụ công tác ngày càng được chú trọng; hầu hết, các thủ tục hành chính được triển khai đến mức độ 3,4; 100% cán bộ, công chức ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản trong giải quyết công việc; cập nhật và gửi văn bản qua phần mềm tới các đơn vị trực thuộc; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc.

 - Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong quý III, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành 01 cuộc thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; quản lý sử dụng các nguồn ngân sách và công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Thú y. Qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 9.848.000 đồng do thu phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm không đúng quy định.

+ Các đơn vị thuộc Sở đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra tại 270 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là: 155.660.000 đồng, nộp ngân sách nhà nước.

+ Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác pháp chế. Kết quả, trong quý III, Sở Nông nghiệp và PTNT không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; không phát hiện cán bộ công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.

    - Công tác Kế hoạch - Tài chính và TTNN: Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch sản xuất, ngân sách năm 2022;

- Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:  

Hoàn thành 01 đoàn kiểm tra ATTP dịp Tết Trung thu năm 2022 tại 13 cơ sở, lấy 05 mẫu phân tích một số chỉ tiêu ATTP.

 - Công tác kiểm lâm: Cấp mã số cho 02 cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quí, hiếm theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng kế hoạch các Đề án dự án, Kế hoạch đã được phê duyệt.

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2022

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăn sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; đồng thời, đẩy nhanh đến độ và mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cày ải khi thời tiết thuận lợi; vệ sinh đồng ruộng, giống, phân bón,... phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022, đảm bảo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện chăm sóc cây ăn quả có múi và tổ chức các hoạt động XTTM tiêu thụ sản phẩm nông dân địa phương.

2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y; tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở, hộ chăn nuôi phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi theo chuỗi liên kết; trong đó, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phát triển bền vững. Tập trung chăm sóc và phòng trừ dịch, bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác tiêm phòng vụ Thu – Đông cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục tổ chức thực hiện các dự án, đề án như: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng Vietgahp và chăn nuôi bò thịt cao sản đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và hiệu quả.

3. Phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL và các địa phương, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, khi có diễn biến thời tiết bất thường; chú trọng công tác giải toả vi phạm công trình thủy lợi, đê điều; điều hành nước hợp lý để tưới, tiêu cho cây trồng vụ Đông kịp thời, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt kế hoạch nạo vét Đông Xuân 2022 - 2023.

4. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung quy định Chỉ thị Số 26/CT –TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên,  nhất là vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và gương mẫu trong việc thực hiên kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị hoàn thiện và tổ chức thực hiện  hiệu quả các chương trình, đề án, dự án do Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh giao năm 2022.

6. Hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh ký ban hành các Đề án, Dự án mới thực hiện giai đoạn 2021-2025.

7. Tổ chức tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

8. Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán ngân sách Nhà nước 2022 và Kế hoạch ngân sách 2023.

Tin mới nhất

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022(13/01/2023 7:48 SA)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đối với thí sinh...(12/01/2023 1:37 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(04/01/2023 3:46 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023(04/01/2023 3:42 CH)

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...(29/12/2022 9:53 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(12/12/2022 8:44 SA)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm...(02/12/2022 8:47 SA)

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra sát hạch viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông(02/12/2022 3:03 CH)

°
1243 người đang online