Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022; đề xuất hỗ trợ năm 2023

Đăng ngày 05 - 10 - 2022
100%

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022 (Lĩnh vực Trồng trọt – BVTV), Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2022; đề xuất kinh phí đề nghị hỗ trợ năm 2023. Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ năm 2022 theo Hướng dẫn liên ngành số 210/HDLN-SNN-STC, ngày 25/11/2020 của Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.

Báo cáo xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (qua phòng Trồng trọt) trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

CV yêu cầu báo cáo chính sách hỗ trợ năm 2022.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...(09/01/2023 3:10 CH)

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023(25/11/2022 10:08 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

°
558 người đang online