Triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Đăng ngày 20 - 10 - 2022
100%

Ngày 20/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 201/KH-SNN Triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với mục đích thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

2. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động các phòng, ban, đơn vị chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bi ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19.

3. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở về tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại.

4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực xảy ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

5. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại các phòng, ban, đơn vị cần tuân thủ các quy định và khuyến cáo của các ngành Y tế và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tiễn tại phòng, ban, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

 

2. Thông điệp truyền thông

- Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

- Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bảo lực đối với phụ nữ 25/11/2022.

- Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển chung của đất nước.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bảo lực, xâm hại.

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

- Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Bình đẳng giới góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh xã hội của mỗi cá nhân, gia đình.

- Bình đẳng giới góp phần đầu tư cho tương lai, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền với chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động với các hình thức đa dạng, phù hợp gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, chạy chữ điện tử chủ đề Tháng hành động tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành Nông nghiệp và PTNT, trên các kênh mạng xã hội….

2. Tham gia các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn tìm hiểu về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động năm 2022; tham gia và gửi bài viết các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Các phòng, ban, đơn vị thực hiện lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong kiểm tra công tác chuyên môn của đơn vị mình trong Tháng hành động; xử lý nghiêm phát hiện vi phạm.

4. Tham gia viết và gửi các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại các phòng, ban, đơn vị về Sở (qua Văn phòng Sở) để đăng tải lên trang thông tin của ngành NN-PTNT.

KH THÁNG BÌNH ĐẲNG GIỚI 2022.pdf

Tin mới nhất

Cuộc thi Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022(10/11/2022 2:15 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn khu vực...(17/10/2022 11:22 SA)

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 10:15 SA)

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới...(30/08/2022 8:04 SA)

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên(05/08/2022 2:47 CH)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022(23/05/2022 4:33 CH)

°
512 người đang online