Quyết định phê duyệt công việc, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 11 - 2022
100%

Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và dự kiến năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phê duyệt:

1. Tổng khối lượng công việc, diện tích sản xuất nông nghiệp và diện tích khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị) hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 là: 170.572,3ha, trong đó:

a) Diện tích sản xuất nông nghiệp: 98.800,4ha, cụ thể:

- Vụ Xuân: 39.852,9ha (lúa 29.991,7ha; mạ, màu, cây công nghiệp ngắn ngày 9.861,2ha);

- Vụ Mùa: 40.392,7ha (lúa 29.829,9ha; mạ, màu, cây công nghiệp ngắn ngày 10.562,8ha);

- Vụ đông: 8.431,6ha;

- Cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả: 7.403,3ha;

- Nuôi trồng thủy sản: 2.719,9ha;

b) Diện tích khu vực nông thôn, đô thị (trừ vùng nội thị): 71.771,9ha; cụ thể:

- Vụ Xuân: 35.807,9ha;

- Vụ Mùa: 35.964,0ha.

Chi tiết như Quyết định đính kèm: 2631 qd.pdf

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn tháng 5 năm 2023(31/05/2023 7:06 SA)

Chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu...(26/05/2023 3:05 CH)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): "Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học"(19/05/2023 9:01 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tháng 04 năm 2023(28/04/2023 9:53 SA)

Kết quả xếp loại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022(20/04/2023 9:25 SA)

Công tác thú y tháng 4 năm 2023(19/04/2023 4:10 CH)

Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão năm 2023(13/04/2023 10:17 SA)

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...(10/04/2023 4:20 CH)

°
1016 người đang online