Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về khiếu nại của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

Đăng ngày 11 - 11 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về khiếu nại kịp thời, hiệu quả; đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật về khiếu nại và tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

1. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền  

-  Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Xây dựng và ban hành các Kế hoạch: số 33/KH-SNN ngày 10/02/2022 về công tác pháp chế năm 2022,  Kế hoạch số 22/KH-SNN 24/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch số 32/KH-SNN ngày 10/02/2022 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2022, số 65/KH-SNN ngày 12/04/2022 về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; trong đó giao cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật và theo dõi việc thi hành pháp luật về khiếu nại.

2. Việc đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật về khiếu nại

-  Sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản pháp luật về khiếu nại của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ công chức, viên chức trong Sở bằng nhiều các hình thức như: phổ biến tại các hội nghị giao ban định kỳ, thông qua website của Sở, sao gửi các văn bản liên quan đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức 01 hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 50 người là lãnh đạo và một số công chức các đơn vị trực thuộc để kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện.

- Xây dựng, ban hành Quy chế Tiếp công dân, Thông báo lịch tiếp công dân, bố trí cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên các ngày trong tuần theo quy định, Giám đốc Sở tiếp công dân vào thứ 5 ngày cuối cùng hàng tháng. Phòng tiếp công dân của Sở được bố trí điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo; quy chế, lịch tiếp công dân được niêm yết công khai; có sổ sách ghi chép, phân công cán  bộ tiếp công dân đầy đủ theo quy định.

3. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khiếu nại

- Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT không có công dân đến khiếu nại trực tiếp tại phòng Tiếp công dân của Sở; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

- Từ 01/01/2022 đến nay, Sở đã tiếp nhận 02 đơn kiến nghị phản ánh của công dân, trong đó:

+ 01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ 01 đơn thuộc lĩnh vực thủy lợi đã giao các đơn vị chuyên môn tiến

Tin mới nhất

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022(13/01/2023 7:48 SA)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đối với thí sinh...(12/01/2023 1:37 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(04/01/2023 3:46 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023(04/01/2023 3:42 CH)

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...(29/12/2022 9:53 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(12/12/2022 8:44 SA)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm...(02/12/2022 8:47 SA)

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra sát hạch viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông(02/12/2022 3:03 CH)

°
1177 người đang online