Về triển khai thiết lập hệ thốngquản lý cơ sở dữ liệu phần mềm Thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 10 - 2022
100%

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-TKDA, ngày 04/01/2022 của Công ty Cổ Phần Công nghệ và Tài nguyên môi trường THÀNH NAM về việc triển khai vận hành, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho người dùng và người quản trị; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm "HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THỦY SẢN TỈNH HƯNG YÊN", địa chỉ truy cập tại : http://hungyen.csdlthuysan.vn.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng thuộc huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai một số nội dung sau:

1. Thực hiện cập nhật dữ liệu về nuôi trồng thủy sản theo quy định của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

2. Quản lý tài khoản truy cập đã cấp cho từng đơn vị theo kế hoạch số 25/KH-TKDA, ngày 04/01/2022 của Công ty Cổ Phần Công nghệ và Tài nguyên môi trường THÀNH NAM về việc triển khai vận hành, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho người dùng và người quản trị.

 3. Cập nhật, tổng hợp số liệu về nuôi trồng thủy sản (trước ngày 31/11/2022) của 01 năm gần nhất (2021-2022) lên phần mềm và cập nhật dữ liệu phát sinh mới cho những năm tiếp theo.

Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh, vướng mắc cần phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên (qua Phòng Thủy sản), đề nghị liên hệ với ông Vũ Xuân Tùng, số điện thoại : 0965283689; để cùng phối hợp tháo gỡ kịp thời.

CV-triển khai hệ thống quản lý dữ liệu thủy sản 2022.pdf

Tin mới nhất

Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...(09/01/2023 3:10 CH)

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023(25/11/2022 10:08 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

°
426 người đang online