Về việc xây dựng kế hoạch thẩm định nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Đăng ngày 31 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thẩm định các xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố phối hợp thực hiện các nội dung trong Công văn số 1388/SNN-VPĐP ngày 31/10/2022.

Các nội dung thực hiện:

1. Tổ chức, chỉ đạo các xã trên địa bàn tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu (theo yêu cầu tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 1156/QĐ/UBND ngày 27/5/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, số 1154/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, số 1153/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đánh giá nội dung các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các sở, ngành tỉnh.

 2. Tổng hợp danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 10/11/2022.

3. Lập hồ sơ các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn (theo yêu cầu tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025) và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 20/11/2022.

CV chỉ đạo các địa phương thẩm định NTM.pdf

Tin mới nhất

Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...(09/01/2023 3:10 CH)

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023(25/11/2022 10:08 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

°
761 người đang online