Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023

Đăng ngày 25 - 11 - 2022
100%

Để có căn cứ hỗ trợ các giống lúa, phân bón, thuốc diệt chuột trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ vào cơ cấu giống lúachủ lực của tỉnh và tình hình sản xuất thực tế tại địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, đánh giá và đề xuất các giống lúa, phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, thuốc diệt chuột có hiệu quả cao, an toàn với người và gia súc gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp và ban hành thông báo hỗ trợcho các địa phương triển khai thực hiện.

Tin mới nhất

Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia...(09/01/2023 3:10 CH)

Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(06/01/2023 8:39 SA)

Kế hoạch Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(24/12/2022 1:09 CH)

Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(13/12/2022 7:58 SA)

Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(29/11/2022 10:04 SA)

Về việc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngành nghề...(10/11/2022 12:27 CH)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường năm 2022(07/11/2022 3:56 CH)

Đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra hoa trên...(04/11/2022 4:03 CH)

°
186 người đang online