Về việc đề xuất tên giống lúa, phân bón và thuốc diệt chuột hỗ trợ năm 2023

Đăng ngày 25 - 11 - 2022
100%

Để có căn cứ hỗ trợ các giống lúa, phân bón, thuốc diệt chuột trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ vào cơ cấu giống lúachủ lực của tỉnh và tình hình sản xuất thực tế tại địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, đánh giá và đề xuất các giống lúa, phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, thuốc diệt chuột có hiệu quả cao, an toàn với người và gia súc gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp và ban hành thông báo hỗ trợcho các địa phương triển khai thực hiện.

Tin mới nhất

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và...(12/05/2023 7:56 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ...(28/04/2023 9:36 SA)

Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(27/04/2023 11:33 SA)

°
869 người đang online