Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết thuộc nhiệm vụ: "Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành nông nghiệp và PTNT, xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu số hóa"

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
100%

Ngày 30/5/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 357/QĐ-SNN chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết thuộc nhiệm vụ: "Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành nông nghiệp và PTNT, xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu số hóa".

Tin mới nhất

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Điều hòa, ti vi, máy lọc nước cho Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT(26/12/2022 9:30 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Bộ phát wifi và máy hủy tài liệu(26/12/2022 9:26 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp tủ và kệ đụng tài liệu cho Cơ quan Sở(26/12/2022 9:28 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn bộ tài liệu xây dựng nông thôn...(14/11/2022 1:51 CH)

Thông báo mời thầu dự án Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây...(08/11/2022 10:35 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:In ấn cattaloge giới thiệu các đơn vị...(14/10/2022 1:55 CH)

Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy của SNN...(10/08/2022 12:40 CH)

Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu "Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy của SNN và PTNT năm...(10/06/2022 12:46 CH)

°
427 người đang online