Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết thuộc nhiệm vụ Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT, xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu số hóa"

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
100%

Ngày 25/5/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 355/QĐ-SNN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết thuộc nhiệm vụ Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT, xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu số hóa"

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch...(06/03/2023 10:15 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua cá giống thực hiện công tác thả cá tái tạo...(03/03/2023 10:09 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm dịch bệnh và chất lượng môi trường...(01/03/2023 9:58 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Điều hòa, ti vi, máy lọc nước cho Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT(26/12/2022 9:30 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp Bộ phát wifi và máy hủy tài liệu(26/12/2022 9:26 SA)

Quyết định Chỉ định đơn vị cung cấp tủ và kệ đụng tài liệu cho Cơ quan Sở(26/12/2022 9:28 SA)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn bộ tài liệu xây dựng nông thôn...(14/11/2022 1:51 CH)

Thông báo mời thầu dự án Số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây...(08/11/2022 10:35 SA)

°
1057 người đang online